APPLAWS DOG PUPPY (SMALL/MEDIUM) CHICKEN- 7,5KG

50,30 €

   Osta jarelmaksuga

    Tellimustele alates 100€

  •  Valige see makseviis
  •  Täitke avaldus
  •  Vastus päeva jooksul
  •  Intressimäär alates 9,5%
  •  Mugav maksegraafik
  •  Saatmine samal päeval
  •  Lisainformatsioon

Koos­tis: kana­liha (kui­va­ta­tud) 67%, kana­hakk­liha 8%, kar­tu­li­tärk­lis 8%, her­ned (kui­va­ta­tud) 8%, kana­rasv 3% (omega 6 alli­kas), pee­di­mass, kana hau­ta­misel saa­dud vede­lik, kui­va­ta­tud munad, tsel­lu­loo­si­kiud, mine­raal­ai­ned, lõhe­õli (omega 3, EPA ja DHA alli­kas), vita­mii­nid, kui­va­ta­tud tomat, kui­va­ta­tud por­gand, siguri ekst­rakt, lut­serni jahu, veti­kad, pärmi ekst­rakt (beeta-glükaani min. 0,1%), glü­ko­sa­miin, metüül­sul­fo­nüül­me­taan, kond­roi­tiin, pipar­münt, pap­rika jahu, kur­kum, tüü­miani ekst­rakt, tsitruse ekst­rakt, tau­riin 1000mg/kg, tääklii­lia ekst­rakt, jõh­vi­kas, aptee­gi­tilli ekst­rakt, jaa­ni­kauna ekst­rakt, ing­ver, kibu­vitsa ekst­rakt, või­lille ekst­rakt, ros­ma­riini õli ekst­rakt, pune, pro­bioo­ti­ku­mid: E1705 Ente­rococcus faecium tüvi 68 (SF68:NCIMB 10415) 1000000 PMÜ/kg.

 

Kut­si­kad eelis­ta­vad liha mait­set, mis on põhi­li­seks pro­teiini alli­kaks loo­duses. App­laws tagab teie kut­si­kale kõrge pro­teii­ni­si­sal­du­sega sööda, mille pro­teiini kogus on võrdne värske kana­li­haga (kuiv­mas­sis). Toi­dud, mis sisal­da­vad suur­tes kogus­tes tera­vilja pro­teii­ni­al­li­kana, on kut­si­kate jaoks ras­kesti see­di­ta­vad ja võivad ärri­tada maksa ja neere. Samuti võivad tek­kida toi­du­ta­lu­ma­tu­sed ja aller­giad. Tera­vil­jad on süsi­ve­si­ku­te­rik­kad. Mõne­des söö­ta­des esi­nev kõrge süsi­ve­si­kute tase teki­tab vere­suhkru järsku tõusu, mis võib põh­jus­tada hüpe­rak­tiiv­sust ja ülekaa­lu­li­sust. App­laws kuiv­toit ei sisalda tera­vilja. App­laws kuiv­toit koer­tele sisal­dab pro­bioo­ti­kume, mis tagab kasu­like bak­te­rite ülekaalu see­detrak­tis. App­laws on hüpoal­ler­geenne. Sisal­dab beeta-glükaani, mis aitab tugev­dada immuun­süs­teemi. Natu­raal­sed omega 3 ja 6 rasv­hap­ped toi­da­vad teie kut­sika nahka ja karv­ka­tet Sisal­dab natu­raal­seid lõhe­õlist saa­da­vaid DHAja EPA ekst­rakte, mis on põhi­li­seks när­vi­süs­teemi ehi­tu­s­e­le­men­diks. Need toit­ai­ned­toe­ta­vad kut­sika aju ja när­vi­süs­teemi arengut.

Lisan­did

Vita­mii­nid: vita­miin A (retinüül-atsetaat) 19000 IU/kg, vita­miin D3 (kole­kalt­si­fe­rool) 2000 IU/kg, vita­miin E (alfa-tokoferool atse­taat) 640mg/kg. 

Mik­ro­ele­men­did: naat­rium­se­le­niit 0,33 mg/kg, vee­vaba kalt­sium­jo­diid 3,26 mg/kg, raud­sul­faat mono­hüd­raat 233mg/kg, vask­sul­faat pen­ta­hüd­raat 40mg/kg, man­gaan­sul­faat mono­hüd­raat 94mg/kg, tsink­sul­faat mono­hüd­raat 444mg/kg. 

Ana­lüü­ti­line koos­tis: pro­teiin 39%, toor­õ­lid ja ras­vad 22%, toor­tuhk 8,5%, toor­kiud 4%, kalt­sium 1,34%, fos­for 1,31%, süsi­ve­si­kud <21,5%. Ei sisalda kunst­likke värvi-, maitse– ja lõh­naai­neid. Säi­li­tada kui­vas ja jahe­das, kaitsta niis­kuse eest. App­laws kut­si­kate kuiv­toit on täis­toit. Kuna see on väga toit­ai­ne­te­ri­kas sööt, siis see tähendab seda, et söö­de­ta­vad kogu­sed on väik­se­mad kui tava­lise koe­ra­toidu puhul. Esi­mest korda söö­tes minge järk-järgult uuele toi­dule üle 7–10 päevaga.

 Toit­mis­ju­hi­sed  
Vanus Väik­sed tõud (5-12kg): Kesk­mised tõud (12-25kg):
0–2 kuud 50-100g /päevas 75-195g /päevas
3–6 kuud 80-140g /päevas 120-270g /päevas
7–11 kuud 75-145g /päevas 145-370g /päevas
12–18 kuud anda täis­kas­va­nud koer­tele mõel­dud toitu 150-375g /päevas

Kogu­sed võivad eri­neda vas­ta­valt looma suu­ru­sele ja aktiiv­su­sele. Ärge toitke looma üle! Ärge unus­tage kaussi puhta värske veega! Ser­veeri toitu kuivalt.

Lisainfo
Bränd Applaws
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
Ainult registreerunud kasutajad saavad arvustada. Logi sisse või registreeru
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!