ECOCID 2,5KG

61,16 €

   Osta jarelmaksuga

    Tellimustele alates 100€

  •  Valige see makseviis
  •  Täitke avaldus
  •  Vastus päeva jooksul
  •  Intressimäär alates 9,5%
  •  Mugav maksegraafik
  •  Saatmine samal päeval
  •  Lisainformatsioon
Ecocid S on universaalne kõrge aktiivsusega desinfitseerija turvaliseks ja efektiivseks kaitseks kõigi tuntud viiruste vastu. Lisaks on ka bakteritsiidne ja fungitsiidne toime. Vees lahustuv pulber (SP) desinfitseerimiseks Desinfektsioonivahend desinfektsioonivahend ei ole ette nähtud otseseks manustamiseks inimeste ja loomadele veterinaarne hügieenitoode desinfektsioonivahend toidu- ja söödaalal joogivee desinfektsioonivahend 2,5 kg Koostis 100G veeslahustuvat pulbrit sisaldab 50 g pentakaaliumbis(peroksümonosulfaat)bis(sulfaat)i. Hoiatus Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmade, naha ja riietega. ALLANEELAMISE KORRAL: Otsekohe helistage MÜRGISTUSTEABEKESKUSESSE või arstile. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist. EESTI MÜRGISTUSTEABEKESKUSE telefon: 16662 või (+372 ) 626 93 90 Konteineri/selle sisu hävitamine toimub seadusega ette nähtud korras. Kaal: 2,5 kg Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Üldiseks kasutamiseks, professionaalsel ja tööstuslikel eesmärkidel. Batch Vaata pakendilt Mfg. Date: Vaata pakendilt EXP Vaata pakendilt Tootja KRKA, d.d., Novo mesto ?marje?ka cesta 6 8501 Novo mesto, Sloveenia Telefon: +386 7 33 12 072 Fax_ + 386 7 33 22 631 (Each symbol covers at least 1/10 of label surface and is not smaller than 1 cm2.) Parem külg_ Kõrvaltoimed ja esmaabi Kui sissehingamine põhjustab ärritust hingamisteedes, siis tuleb kannatanu kohe värske õhu kätte viia. Kui tekivad sümptomid nagu köha, raskendatud hingamine või hingeldus või kui nendest taastumine ei ole kiire, pöörduge palun arsti poole. Otsene kokkupuude nahaga võib põhjustada nahaärritust. Eemaldage saastunud riided ja loputage kahjustunud kohta nahal jooksva vee all. Kui ärritus püsib ka peale loputamist, siis pöörduge palun arsti poole. Otsene kokkupuude silmadega võib silmi kahjustada. Loputada avatud silmi kohe rohke veega või soolase silmalahusega vähemalt 15 minutit ja pöörduge palun arsti poole. Toode võib allaneelamisel põhjustada seedetrakti ärritust. Ärge kutsuge esile oksendamist. Loputage suud rohke veega. Kui kannatanu on teadvusel, siis peaks ta jooma palju vett. Pöörduge otsekohe arsti poole. Järelejäänud toote ja pakendi käsitlemine Kasutatud toode ja pakend tuleb utiliseerida vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega. Ohutusmeetmed ja soovitused Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Toote kasutamise ajal kandke kaitserõivaid ja -jalanõusid, kummikindaid ning kaitseprille või näokaitset. Hoida toode tihedalt suletuna originaalpakendis, kaitstuna niiskuse eest, temperatuuril kuni 30°C. Hoida toode eemal süttivatest ainetest ning lastele kättesaamatus kohas. Soovituslik on Ecocid S kotikese avamise korral kogu selle sisu ära kasutada vahetult peale avamist. Loputage desinfitseerimiseks kasutatud seadmeid (pihustid, sprinklerid, udugeneratoorid) peale kasutamist puhta veega. Tagumine külg_ Kasutusjuhend Ecocid S on universaalne kõrge aktiivsusega desinfitseerija turvaliseks ja efektiivseks kaitseks kõigi tuntud viiruste vastu. Lisaks on ka bakteritsiidne ja fungitsiidne toime. Tänu oma kõrgele ohutustasemele ning biotsiidse toime laiale spektrile, saab seda kasutada erinevatel eesmärkidel: Veterinaarasutused (veterinaarjaamad, kliinikud ja laboratooriumid): Ecocid S´i kasutatakse kõikide pindade ja tarvikute desinfitseerimiseks, kus on nõutud kõikide viiruste, gram-positiivsete ja gram-negatiivsete bakterite ning seente ohutu ja efektiivne hävitamine. Samuti kehtib see varustuse, konteinerite, klaasesemete, instrumentide jne. kohta. Loomade eluruumid: Ecocid S´i kasutatakse kõikide pindade ja tarvikute desinfitseerimiseks toiduvalmistamiskohtades, tallides, kuutides, küülikupuurides, puurides, tarudes ja teistes kohtades, kus hoitakse loomi. Teised kasutusalad: Ecocid S´i kasutatakse sõidukite, tapamajade, pindade ja kariloomade turgude, toiduainete töötlemise ja toiduainete säilitamise seadmete ning majapidamisvarustuse ja pindade desinfektsioonivahendina. Ecocid S töölahus on kasutusel spreina, uduna, kabjavannis (desinfektsioonivannis) või desinfektsioonibarjääridel. Ülddesinfektsiooniks eelnevalt puhastatud pindadel ja tarvikutel kasutatakse peamiselt 1% lahust. 1% lahuse valmistamine: lahustage ühe 50 g kotikese sisu 5 liitris vees. Soovitatav on kasutada leiget vett, et pulber kiiremini lahustuks. Kui on vajalik suurem kogus desinfektsioonilahust, kasutage 1 kg koti sisu ja lahustage 100 liitris vees. 2,5 kg koti sisu lahustage 250 liitris vees. Kasutusala Lahjendus Kasutusjuhised Terminaalne desinfitseerimine 1 : 100 (1%) Pihustage töölahust eelpuhastatud pindadele, kasutades selleks madalasurvelist pihustit või mõnda muud analoogset mehaanilist pihustit, mille kulunorm on 300 ml/m2 kohta. Peale 30-60 minuti möödumist või peale pindade kuivamist võite loomad ruumi tagasi lubada. Varustuse puhastamine ja desinfitseerimine (põllumajandusettevõtetes, haudejaamades, sööda ettevalmistusruumides 1 : 200 ? 1 : 33 (0.5% to 3%) Sõltuvalt määrdumisastmest Puhastage ja desinfitseerige varustus pihustades töölahust madalasurvelisest pihustist või mõnest teisest mehhaanilisest pihustist annuses 300 ml/m2 Peale 15 kuni 60 minutit, sõltuvalt määrdumise astmest, loputage puhta veega. Joogiveesüsteemide desinfitseerimine Terminaalne puhastamine ja desinfitseerimine Pidev joogivee steriliseerimine 1 : 200 (0.5%) 1 : 1000 (0.1%) Täitke veepaak ja veevarustussüsteem töölahusega. Peale 60 minutit loputage korralikult puhta veega. Segage sobiv kogus Ecocid S´i veepaaki või valmistage sobiv kogus töölahust ja valage automaatsesse dosaatorisse. Desinfektsioonibarjäärid sõidukitele ja jalanõudele ja vannid kapjade desinfitseerimiseks 1 : 100 (1%) Kasutage desinfektsioonibarjääri ja kabjavanni 4 päeva või kuni liigse saastumiseni. Õhu desinfitseerimine Õhu pihustamine, et vähendada infektsioone haiguspuhangute ajal (eriti respiratoorseid haiguseid) Külm udu Termaalne (soe) udu 1 : 200 (0.5%) 1 : 100 (1%) 1 : 25 (4%) Desinfitseerige surve-aparaadiga, mis võimaldab väga peent pihustamist annuses 1 liiter/10 m2 põrandapinnale. Tühjade ruumide (tallide) uduga desinfitseerimiseks kasutage mehhaanilist udumasinat annuses 1 liiter/10 m2 põranda-pinnale ja laske mõjuda 30 minutit. Ventileerige ruume 30 kuni 60 minutit enne loomade sisselaskmist. Esmalt segage uduvedelik veega vahekorras 15 ühikut uduvedelikku ja 85 ühikut vett. Lisage töölahusele Ecocid S´i. Pihustage ruume (talli) uduga, kasutades selleks soojus-udugeneraatorit, mille kulunorm on 1 liiter/40m2 põrandapinna kohta. Laske udugeneraatoril töötada 30-60 minutit. Ventileerige ruume 30-60 minutit enne loomade tagasi lubamist ruumi.
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
Ainult registreerunud kasutajad saavad arvustada. Logi sisse või registreeru
Leidsime tooteid mis võivad teile meeldida!