APPLAWS DOG SENIOR (ALL BREEDS) CHICKEN- 7,5KG

Ole esimene, kes sellele tootele kommentaari kirjutab

47,90 €

Kauba staatus: Saadaval

või

Kiirülevaade

Lahja kuiv­toit vana­dele koer­tele 75% kana­liha, juur­vil­jade, natu­raal­sete ekst­rak­ti­dega ja pro­bioo­ti­kumi­dega. Ei ole lisa­tud tera­vilja. Hüpoal­ler­geenne.

APPLAWS DOG SENIOR (ALL BREEDS) CHICKEN- 7,5KG

Suure pildi vaatamiseks tee pildil topeltklikk

Suumi välja
Suumi sisse

Veel pilte...

Detailid

Koos­tis:  kana­liha (kui­va­ta­tud) 65%, kana­hakk­liha 9%, her­nes 8%, kar­tu­li­tärk­lis, 7%, pee­di­mass, kana­rasv 1,5% (omega 6 alli­kas), kui­va­ta­tud toma­tid,  kana hau­ta­misel saa­dud vede­lik,  kui­va­ta­tud munad, taim­sed tsel­lu­loo­si­kiud, mine­raal­ai­ned, vita­mii­nid, lõhe­õli (omega 3 alli­kas), koo­kos­õli (natu­raalse MCT alli­kas), kui­va­ta­tud por­gan­did, siguri ekst­rakt, lut­serni jahu, mere­ve­ti­kad, glü­ko­sa­miin, metüül­sul­fo­nüül­me­taan (MSM), kond­roi­tiin, por­gand, pipar­münt, pap­rika jahu, kur­kum, tüü­miani ekst­rakt, tsitruse eks­takt, tau­riin 1000mg/kg, tääklii­lia ekst­rakt, jõh­vi­kas, aptee­gi­tilli ekst­rakt, jaa­ni­kauna ekst­rakt, ing­ver, kibu­vitsa ekst­rakt, või­lille ekst­rakt, ros­ma­riini õli ekst­rakt, pune, pro­bioo­ti­kum: E1705 Ente­rococcus faecium tüvi 68 (SF68:NCIMB 10415) 1000000 PMÜ/kg. Sisal­dab spet­siaal­seid dieetras­va­sid MCT-sid (kesk­mise ahe­laga triglüt­se­rii­did), mis toe­ta­vad vana­del koer­tel vana­ne­mise vas­tast prot­sessi, hoi­des koera kauem erk­sana. Samuti on koos­ti­ses glü­ko­sa­miin ja kond­roi­tiin , mis toe­ta­vad lii­geste lii­ku­vust ning pro­bioo­ti­kum, mis soo­dus­tab kasu­like bak­te­rite aren­gut seedetraktis.

Lisan­did

Vita­mii­nid: vita­miin A (retinüül-atsetaat) 19000 IU/kg, vita­miin D3 (kole­kalt­si­fe­rool) 2000 IU/kg, vita­miin E (alfa-tokoferool atse­taat) 640mg/kg. 
Mik­ro­ele­men­did: naat­rium­se­le­niit 0,33 mg/kg, vee­vaba kalt­sium­jo­diid 3,26 mg/kg, raud­sul­faat mono­hüd­raat 233mg/kg, vask­sul­faat pen­ta­hüd­raat 40mg/kg, man­gaan­sul­faat mono­hüd­raat 94mg/kg, tsink­sul­faat mono­hüd­raat 444mg/kg. Natu­raal­sed antiok­sü­dan­did: eri­ne­vad toko­fe­roo­lid. 
Ana­lüü­ti­line koos­tis:  pro­teiin 37%, toor­õ­lid ja ras­vad 16%, toor­tuhk 8%, toor­kiud 5,25%, kalt­sium 1,34%, fos­for 1,32%, süsi­ve­si­kud <25,8%. Ei sisalda kunst­likke värvi-, maitse– ja lõh­naai­neid. Säi­li­tada kui­vas ja jahe­das, kaitsta niis­kuse eest. App­laws kuiv­toit on täis­toit. Kuna see on kõrge toi­te­väär­tu­sega toit, siis see tähendab seda, et söö­de­ta­vad kogu­sed on väik­se­mad kui tava­lise koe­ra­toidu puhul. Esi­mest korda söö­tes minge järk-järgult uuele toi­dule üle 7–10 päe­vaga. Toi­du­ko­gu­sed on soo­vi­tus­li­kud ja variee­ru­vad vas­ta­valt koera vanu­sele, suu­ru­sele ja aktiiv­su­sele ning sellele, kas lisa­takse konservtoitu.
 
Toit­mis­ju­hi­sed
Kaal Kõik tõud
väi­kest tõugu koer (2.5-12kg) 45-155g / päevas
kesk­mist tõugu koer (12-25kg) 155-260g / päevas
suurt tõugu koer (25-45kg) 260-468g / päevas
ülisuurt tõugu koer (45-70kg) 468-778g / päevas
 
Ärge toitke looma üle! Ärge unus­tage kaussi puhta värske veega! Ser­veeri toitu kuivalt.

Toote märksõnad

Kasutage tühikuid märksõnade eraldamiseks. Kasutada ülakoma (') fraaside jaoks.